REKLAMACJE

GWARANCJA

WADY PRODUKTU

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU, ZWROT TOWARU

WADY PRODUKTU

Konsument może skorzystać ze swoich praw wynikających z wady produktu, jeżeli powiadomi sprzedawcę o wadzie w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym wada została wykryta. Konsument musi szczegółowo opisać wadę w zawiadomieniu o nim i pozwolić sprzedawcy na sprawdzenie produktu. Sprzedawca musi dostarczyć towar kupującemu zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za istotne błędy w jego funkcjonowaniu.

Sprzedawca musi udzielić pisemnej odpowiedzi na żądanie klienta nie później niż 8 dni po otrzymaniu zawiadomienia, jeżeli istniejąca wada towaru jest kwestionowana.

Klient, który prawidłowo poinformował sprzedawcę o wadzie, ma prawo żądać od niego:

 • usunięcia wady towaru lub zwrotu części zapłaconej kwoty proporcjonalnej do wady lub; wymiany wadliwych towarów na nowe bez wad lub; zwrotu kwoty produktu, jeżeli istnienie wady towaru lub nieprawidłowości w świadczeniu usługi nie jest kwestionowane, sprzedawca musi zastosować się do żądania konsumenta z poprzedniego akapitu tak szybko, jak to możliwe i nie później niż w ciągu 8 dni. Kiedy wada jest większy:

 • produkt nie spełnia właściwości niezbędnych do jego normalnego funkcjonowania lub nie może być wykorzystany w celach marketingowych; produkt nie spełnia niezbędnych właściwości do jego specjalnego użytku, do którego kupujący ją kupił lub które były znane sprzedającemu i nie zostały powiedziane kupującemu; produkt nie spełnia właściwości i funkcji, które zostały wyraźnie lub milcząco uzgodnione i przypisane do produktu; sprzedawca dostarczył produkt, który nie wygląda jak ten na zdjęciu lub modelu, chyba że zdjęcie lub model zostały pokazane wyłącznie w celu informacyjnym. Funkcjonalność towarów pod względem ich prawidłowego użytkowania ocenia się w świetle innych towarów tego samego rodzaju i biorąc pod uwagę wszelkie oświadczenia sprzedawcy dotyczące właściwości towarów przedstawionych przez sprzedawcę lub producenta, w szczególności poprzez reklamę, prezentację produktu lub oznaczeniach na samych towarach.

  W jaki sposób egzekwowana jest wada produktu?

  Klient może skorzystać ze swoich praw wynikających z istniejącej wady produktu, jeśli powiadomi firmę o błędzie w ciągu dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady. Klient musi opisać defekt szczegółowo w powiadomieniu o wadzie i pozwolić nam na sprawdzenie produktu. Kupujący może powiadomić nas o wadzie osobiście, a my musimy wydać mu certyfikat lub wyślemy go do sklepu, w którym rzecz została zakupiona lub do przedstawiciela sprzedawcy, z którym zawarł umowę. Wadliwe produkty podlegają przepisom prawnym, które regulują zobowiązania i Ustawa o ochronie konsumentów.

  Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe produkty?

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów, które pojawią się po upływie dwóch lat od momentu dostania rzeczy. Jeżeli przedmiot umowy między sprzedającym, a kupującym jest produktem używanym, nie ponosimy odpowiedzialności za wady towarów, które pojawią się po upływie roku od momentu dostarczenia rzeczy. Uznaje się wtedy, że wada produktu istniała już w momencie dostawy, jeżeli wada zostanie wykryta w przeciągu sześciu miesięcy od dnia dostawy. Prawa konsumenckie wygasają po dwóch lata od dnia, w którym klient poinformował sprzedawcę o wadzie. Formularz raportu o wadliwym produkcie:

  Wymiana:
  LINK
  Zwrot kosztów produktu:
  LINK
 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU, ZWROT TOWARU

  W przypadku umów zawieranych na odległość lub umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorstwa, klient ma prawo zgodnie z prawem konsumenckim poinformować sprzedawcę za pomocą poniższego formularza w ciągu 30 dni od otrzymania lub po wcześniejszym kontakcie drogą mailową na adres info@bestnfast.pl., że odstąpił od umowy, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Klient jest osobą fizyczna, która nabywa lub wykorzystuje towary i usługi do celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub zarobkową. Dlatego możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z Prawem konsumenta NIE dotyczy osób prawnych.

  Kupujący, który odstąpi od umowy lub usługi, musi zwrócić towar nieuszkodzony w oryginalnym opakowaniu i w tej samej ilości, chyba że produkt zostanie zniszczony, uszkodzony, zagubiony lub ilość spadnie bez winy konsumenta. W przypadku, gdy sprzedawca stwierdzi, że zwracany towar jest uszkodzony lub zwracana ilość nie jest zgodna, klient jest odpowiedzialny za obniżenie wartości towarów, jeżeli wynika ono z postępowania niekoniecznie prawidłowego i zgodnego z charakterem oraz właściwościami produktu. Konsument może skontrolować i przetestować artykuły w zakresie ściśle niezbędnym do ustalenia rzeczywistej sytuacji. Jednakże firma z powodu obniżenia wartości towarów związanego z zachowaniem konsumenta nie może pozbawić go prawa odstąpienia od umowy, a tym samym zwrotu ceny zakupu.

  Uznaje się, że złożona rezygnacja w odpowiednim czasie, jeśli wysłany formularz wpłynie w terminie wyznaczonym na odstąpienie od umowy. Jednak ciężar dowodu dotyczącego prawa odstąpienia od umowy, spoczywa na konsumencie.

  Jeśli otrzymałeś już towar i odstąpiłeś od umowy, musisz zwrócić towar w ciągu 30 dni od powiadomienia o odstąpieniu przesyłką poleconą w formie paczki na nasz adres: Inpost (PJU D.O.O.), Ks. Londzina 67, 43-300 Bielsko-Biała. Przyjmowane są tylko przesyłki zwrotne, które zostały wysłane firmą kurierską InPost, przesyłki wysłane inną firmą kurierską lub pocztą zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt. Uważa się, że towar został zwrócony na czas, jeśli wyślesz go przed upływem 30-dniowego okresu zwrotu. Zwróć produkty jako paczkę, a nie list. Do zwracanych produktów należy dołączyć kopię faktury VAT, kod reklamacyjny, który otrzymuje się, wypełniając formularz na dole tego tekstu.

  Odkupionych towarów NIE AKCEPTUJEMY.

  W przypadku odstąpienia od umowy klient pokrywa koszty zwrotu towaru, które są naliczane zgodnie z cennikiem przesyłki i zależne od rodzaju oraz wielkości paczki. Konsument nie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów dodatkowych, jeżeli wyraźnie wybrał inny rodzaj przesyłki niż najtańsza standardowa przesyłka oferowana przez sprzedającego. Jeśli zapłaciłeś już za zamówiony towar, zwrócimy Ci wszystkie poniesione opłaty, jeżeli decyzja nastąpi w krótkim czasie od momentu zapłaty lub nie później niż 30 dni po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu od umowy i otrzymaniu dowodu, że paczka zostało już wysłane przesyłką poleconą na nasz adres.

  Pieniądze zwracane są na konto bankowe (konto osobiste), które zostało podane w formularzu zwrotu.

  Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub nie działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, zadzwoń do naszego serwisu technicznego pod numer telefonu, pod którym nasi konsultanci będą w stanie udzielić Ci niezbędnych wyjaśnień. W ten sposób unikniesz możliwego niewłaściwego użytkowania produktu i uszkodzenia samego produktu oraz możliwego uszkodzenia innych rzeczy.

  Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku produktów, które zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania lub obsługiwania, co niekoniecznie jest określone w charakterze, właściwości i funkcjonowaniu produktu. Jeśli zechcesz ponownie odebrać taki produkt po odrzuceniu reklamacji, wyślemy go do Ciebie i obciążymy kosztami związanymi z dostawą go. W przypadku Odstąpienia od umowy sprzedaży, jeśli wybrana została dostawa ekspresowa, nie zwracamy różnicy między dostawą ekspresową a standardową. Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w linku poniżej:

  LINK

  GWARANCJA

  Produkt posiada gwarancje, jeżeli jest ona podana na karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Gwarancja jest ważna zgodnie z danymi podanymi na karcie gwarancyjnej lub po przedłużeniu umowy.

  Produkty w sklepie internetowym podlegają warunkom reklamacji zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

  Formularz zwrotu produktu na gwarancji:

  LINK